Illusionsbiblioteket

Skapa konto! 

Gå till Illusionsbiblioteket

 

– Fakta

 • 130702_hemsida26 juni 2014 släpptes första versionen av Illusionsbiblioteket med massor av kittlande anfalls- och teknikövningar i färska filmklipp. Nya övningar kommer därefter kontinuerligt att läggas till och fylla ut övningsarkivet. Allt för att Illusionsbiblioteket skall bli så omfattande och intressant som möjligt.
 • För att ta del av innehållet i Illusionsbiblioteket krävs en inloggning på Fotboll 2000 hemsida.
 • Därefter är det fritt att titta på övningar i datorer, smartphones eller surfplattor. Tränare kan få ny inspiration och ett större övningsförråd genom att se Illusionsbibliotekets övningar.
 • Spelare kan enkelt via ledares försorg se utvalda träningsövningar på plan eller i omklädningsrummet.
 • Fotboll 2000 hoppas med Illusionen kunna bidra till att sprida inspiration och nya idéer som kan leda till att vi får en mer kreativ och konstruktiv fotboll i Sverige.

 

Illusionsbiblioteket  – Filosofi och idé

 • 130628_hemsidaIllusionsbiblioteket är ett utvecklingskoncept i fotboll som skall ge inspiration och vägledning till alla som vill utveckla den kreativa, tekniska och offensiva fotbollen.
 • Illusionsbiblioteket omfattar endast teknik och anfallsspel. Fokus ligger på att hitta lösningar i sista 1/3-delen av spelplanen, d v s ytan i och kring motståndarnas straffområde.
 • Notera att alla övningar är med boll!
 • Funkar lika bra på barn och ungdomar som på seniorer.
 • Målgruppen är främst tränare och instruktörer, men även ambitiösa spelare som söker extra kunskap och inspiration.
 • Konceptet inriktar sig på att visa goda exempel på övningar och träningsmetoder som har effekten att kunna slå ut organiserade och samlade försvar. Allt illustreras via nyinspelade filmklipp!
 • Tanken är att visa på metoder hur ett anfallande lag bland annat kan skapa en maskerad och varierad hotbild i sitt anfallsspel. Detta för att försvåra för motståndarna att försvara sig och därigenom lättare lyckas med genombrott för att komma till avslut och göra mål. Spelare utvecklas i Illusionsbiblioteket till att kunna samspela, kombinationsspela och utföra goda soloprestationer.
 • Några parametrar för att kunna slå ut motståndarnas nedre försvarslinje samt att öka möjligheterna att lyckas i sista 1/3-delen;
  • Stort tekniskt kunnande
  • Väl utvecklad taktisk förmåga/”problemlösarkapacitet”/split vision
  • Fysisk potential i förhållande till bollen och lagets spelsätt
  • Kunna överraska och göra det oväntade/maskera och skapa distraktion/finurlighet
  • Utföra platsväxlingar/kunna byta roller och uppgifter
  • Utvecklad kommunikationsförmåga/samarbetsvillighet
  • Mix mellan intränade mönster/improvisation
 • Meningen är att spelarna som tränas i Illusionens anda skall kunna vinna matcher av egen konstruktiv kraft. Förutom ökade färdigheter vid genombrott och i avslutsfasen är ett delmål att spelarna skall kunna öka sitt bollinnehav i matcher.

 

Illusionsbiblioteket  – Innehåll

 • DSC_0039Programmet Illusionsbiblioteket innehåller hundratals övningar från åtta övergripande kategorier, nämligen; Teknik, Bollskoj, Bollfys, Spelintelligens, Samspelsmoment, Sista 1/3-delen, Spelövningar samt Tänkvärt. Respektive kategori har flera underliggande moment (se – förteckningen).
 • Alla övningar visas i nyinspelade filmklipp. De flesta övningar beskrivs även i textformat.
 • Filmklippen över övningarna finns i index och kan även hittas med sökfunktion.
 • Övningarna kan läggas in i spellistor som är enkla att spara och visa.
 • Övningarna kan även läggas in i träningsprogram, sparas och skrivas ut.
 • Det går att lägga till egna övningar med text i träningsprogram.
 • Samtliga filmklipp har speciella symboler som indikerar övningarnas karaktär, rekommendationer, tips och svårighetsgrad. Tanken är att användaren av programmet snabbt skall kunna bilda sig en uppfattning av respektive övnings prägel;
  • Rekommenderad åldersnivå (t ex från åtta år, visas 8+).
  • Tekniskt utförande för spelare (att genomföra, svårighetsgrad visas i rött, gult eller grönt).
  • Förståelse för spelare (att begripa, svårighetsgrad visas i rött, gult eller grönt).
  • Organisation för tränare (att arrangera och fullgöra, svårighetsgrad visas i rött, gult eller grönt).
  • Övningarnas utväxling kan visas i tre olika faser, nämligen; Demo (isolerat utförande utan motstånd), Test (prova på med varierad grad av motstånd) eller Play (någon form av spel).
  • Ledtrådar är en symbol som illustreras med ett förstoringsglas. När denna uppenbarar sig kommer någon form av uppmaning, råd eller instruktion.
  • Illusionistens tricks är en annan symbol som vill påvisa hur spelare kan skaffa sig extra fördelar på plan genom speciella tips.
 • Varje övning åskådliggörs med en övningsbenämning och varifrån den hör hemma i organisationsschemat.

 

Illusionsbiblioteket  – Så här gör du

För att gå till Illusionsbiblioteket klicka här!