Kurser tränare

Nu är den nya utbildningen för tränare här! Fotboll 2000 vill introducera er till Sveriges mest innovativa fotbollstränarutbildning som valt att ta en annorlunda approach!

DEN RATIONELLA TRÄNARUTBILDNINGEN

Spelet fotboll är oerhört komplext. Därför borde det mest naturliga vara att utveckla spelare som själva blir komplexa och kan bemästra de otaliga situationer som uppkommer i den mångsidiga matchmiljön. Därför utgår Fotboll 2000’s tränarutbildning från hur spelet ser ut.

Det mest förnuftiga bör då vara att göra all träning matchlik genom spel i olika former, där fokus ligger på lagets spelsätt. Alla lag borde ha en övergripande vision med tillhörande målsättningar som vägleder innehållet i träning och spelsättet i matcher.

Detta innebär att spelarna känner igen sig i matchspelet och frambringar förmågor som direkt har med spelet att göra. All träning är självklart med boll – isolerad träning hänvisas till utanför själva lagträningarna.

Genom Fotboll 2000s nyckelhålsmärkta utvecklingskoncept, “bli bra i spelet”, utbildas tränare till att guida spelare mot tillväxt och funktionalitet genom specifika inlärnings- och träningsmetoder.
Tränarna är nyckelpersonerna för att utveckla kompetenta matchspelare.

”Ju bättre ledare desto bättre spelare”

TRÄNARUTBILDNINGENS UPPLÄGG

Tränarutbildningen “bli bra i spelet”, är uppdelad i tre delar:

3. Inriktning PT: Djupgående utbildning för en enskild tränare efter dennes behov. Fotboll 2000 tvecklar kursdeltagaren i sin roll som lagtränare, koordinatior, personlig tränare o.s.v.

2. Inriktning TEAM: Synkronisering av teamledarnas roller och aktioner för att optimera utvecklingsmöjligheter för lag och enskilda spelare.

1. Inriktning BAS: Grundläggande kunskap och förståelse för fotbollens helhet samt för spelets innehåll och mening.

Utbildningen är utspridd i små doser under en längre tid för att kursdeltagaren skall få en balans mellan familj, arbete, fritid och utbildning. Tränarutbildningen bygger på:

Webbinarier
Fotboll 2000 har under utbildningstiden korta videoföreläsningar, diskussionsfrågor och andra uppgifter över internet. Kursdeltagarna är chef över sin egen tid och bestämmer själv när det passar att reflektera, diskutera och praktisera kunskaperna.

Teori
Under utbildningstiden träffas kursdeltagarna för korta diskussionsseminarier under ledning av Fotboll 2000. Här samlar vi upp tankar, utbyter erfarenheter, behandlar utbildningsinnehållet och svarar på frågor.

Praktik
Praktikpass genomförs med spelare på föreningens anläggning. Här visar Fotboll 2000 upp goda exempel på hur fotboll bör tränas, för att spelare skall bli bra i spelet.
Detta varvas med att kursdeltagarna får uppleva och leda en övningstrupp utifrån en rationell syn på hur fotboll bör bedrivas.

FOTBOLL BLIR DET MAN GÖR DET TILL

Det som vårdas och prioriteras har en möjlighet till utveckling. Vi blir sådelses bra på det sätt som vi tänker, pratar, umgås, tränar och matchar.

Om vi då vill bli “bli bra i spelet” bör spelare kontinuerligt träna på att kunna hantera fotbollens komplexa matchmiljö. Detta uppnår vi bara genom spel i olika former.
Konklusion: TRÄNA I SPELET!!!

BOKA UTBILDNINGSTILLFÄLLE

Låter detta som ett upplägg som passat dig eller din förening? Eller har ni frågor så tveka inte att kontakta oss på johan@fotboll2000.se

SISU IDROTTSUTBILDARNA

Vi samarbetar med SISU Idrottsutbildarna så ta kontakt med ditt SISU ombud för att se om de kan subventionera kostnaderna genom er SISU-verksamhet.