Teknikmärke

Ett digital teknikmärke togs fram då flera undersökningar pekar på att allt fler barn, ungdomar och vuxna blir alltmer stillasittande. 

Detta framför tv, datorer, smartphones och surfplattor. Dessutom minskar den totala mängden regelbunden fysisk aktivitet i befolkningen. Det utvecklas alltmer inaktiva livsstilar som starkt bidrar till välfärdssjukdomar och ohälsa.

Som om inte det var nog så visar statistik från 2013, att barn och ungdomar tyvärr lämnar föreningsidrotten i större utsträckning än tidigare.

Spelare som spelar Fotboll 2000's digitala teknikmärket

Det digitala teknikmärket tar form!

Med dessa frågor som bakgrund, tillsammans med ansatsen att utveckla duktiga fotbollsspelare. Diskuterade Fotboll 2000 tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund fram ett hyperintressant projekt som Fotboll 2000 producerat och lanserade den 1 september i 2015.

Projektet heter Bolltrixet och har som strävan att aktivera barn och ungdomar i roliga och utmanande ”uppdrag” med boll. Detta genom dator, smartphone eller surfplatta som de vanligtvis redan nu använder men ofta blir inaktiva med. Bolltrixet är något som bäst förklaras som ett ”digitalt teknikmärke” och som vi hoppas skall ge spontanfotbollen ett lyft.

Hur fungerar spelet?

(Titta på ”trailern” nedan för att få mer information och skapa ditt konto idag)

Historik

Den 20 augusti 2015 presenterades Bolltrixet i sin helhet för ca 30 föreningar som deltar projektet Föreningslyftet i Göteborgsdistriktet.

Föreningsutvecklarna fick introducera Bolltrixet i sina respektive föreningar. Övriga Spelarlyftsföreningar fick information från Göteborgs Fotbollförbund hur man går tillväga för att börja använda Bolltrixet.

Under 2018 gjordes Bolltrixet helt kostnadsfritt. Detta för att Fotboll 2000 och Göteborgs Fotbollförbund ser applikationen som en riktigt positiv utveckling för våra barn och ungdomar.

Detta innebär att ALLA föreningar, lag, tränare och spelare har GRATIS tillgång till Teknikmärket.