Det komplexa spelet!

Lilla krönikan – DET KOMPLEXA SPELET!

Hej! Jag heter Conny Winge och är grundare till inspirationsorganisationen, Fotboll 2000. Tillsammans med omkring tio kollegor med tangerande filosofi försöker vi i Fotboll 2000 inspirera och vägleda fotbollsintressenter inom kreativitetens område. Våra sysslor är i huvudsak instruktioner/träningar, föreläsningar, kursverksamhet samt producerande av utbildningsfilm.

Matchmiljön i fotboll är oerhört komplex och består av åtskilliga olika företeelser. Spelet är omfattande och skiftar ständigt karaktär. Spelet präglas av de två stora motsatsförhållandena anfall och försvar. I ena stunden anfaller laget för att i nästa ögonblick ställa om till försvar för att förhindra för motståndarna. Spelsituationerna som uppkommer är i regel komplicerade och fordrar ett väl utvecklat spelsinne. En god värderingsförmåga är avgörande för att göra vettiga bedömningar och fatta de rätta besluten i de många situationerna som förekommer. ”Miniräknaren” mellan öronen måste oftast kalkylera läget inom bråkdelen av en sekund för att ha rimlighet att lyckas i intensiva situationer och att hitta lösningar på små ytor. Utan en funktionell spelförståelse hos spelarna i laget kommer spelet att fallera vid större prövningar. Till synes enkla misstag och misslyckanden på plan leder till att energi förbrukas, där både det fysiska och mentala kraftflödet spills till ingen nytta på grund av bristfällig förmåga.

En spelare på seniornivå förväntas kunna prestera fysiskt i 90 minuter utifrån den roll, position och uppgift som fastlagts. Den fysiska arbetsbelastningen varierar spelarna emellan i ett lag, men alla utövar olika grader av intensitet när det gäller uthållighet, snabbhet, styrka, spänst, smidighet och koordination. Matchspelet innehåller en oregelbunden arbetsstruktur, vilket försvårar för spelarna att finna en behaglig rytm och balans i de fysiska påfrestningarna. Kravprofilen är speciellt hög på att kunna växla tempo, arbeta intensivt över en längre period samt att kunna återhämta sig snabbt.

I anfallsspelet tillkommer dessutom spel med boll. Det ställer krav på en avancerad teknisk färdighet hos spelarna i laget. Grundförutsättningen är att spelarna skall kunna behandla bollen i både grov- och fintekniska moment. Till grovtekniken hör till exempel längre passningar, skott, kraftfullare nickar och tacklingar. De fintekniska momenten innehåller bland annat finter, dribblingar, vändningar, mottagningar, bollbehandling samt kortare passningar och nickar. Framtidens spelare (varför inte dagens svenska spelare?) skall anses kunna behandla bollen och vara effektiva med båda fötterna. För att spelarna skall kunna etablera ett längre anfallsspel krävs ett funktionellt samspel. Passnings- och bollmedtagningsförmågan (även mottagningar) är samspelets grundpelare. För att lyckas slå ut samspelta och organiserade försvar krävs i regel ytterligare färdigheter hos det anfallande laget. Individuell finess (skicklighet) och finurlighet är två ingredienser som är nödvändiga för att lura och dyrka upp kompakta försvar. Spelarna kan komma att behöva maskera sina avsikter för att finna framkomlighet till ett avslut. Likväl bör intränade eller improviserade kombinationer vara en del av lagets anfallsvapen. Ett väl utvecklat spelsinne är nödvändigt. För att lyckas med genombrott och komma till avslut är således kraven stora mot välorganiserade försvar.

För att lyckas med sina förehavanden på offensiv planhalva i anfallsspelet krävs att spelare behärskar det komplexa spelet. Det borde vara en självklarhet att tränare arbetar för att utveckla spelare som kan hantera den komplexa och mångfaldiga matchmiljön. På lektionerna (träningarna) borde problemlösning och ekvationslösning vara en naturlig del. Spelarna skall kunna realisera sina förmågor på match och hitta utvägar ur kniviga situationer. På detta sätt använder spelarna ständigt sitt spelsinne vilket inkluderar spelförståelse, speluppfattning, spelvärdering, spelbeslut och t o m spelförutsägelse. Rådet till svenska tränare är således; utveckla spelarnas spelsinnen och ändamålsenlig teknik så att de i sin tur kan hantera komplexa situationer som ständigt uppkommer på match och därmed lyckas. Detta görs genom speciell träning och ett grundläggande medvetandegörande.

Conny Winge