Fotboll 2000

Fotboll 2000 Handelsbolag bildades 1995 med hemvist i Kungsbacka. Detta efter att grundaren Conny Winge, tillsammans med hans kollega Christer, utvecklat träningsmetoden Fotbollsworkout.

Conny hade dessutom idéer om hur man skulle kunna utveckla anfallsspelet och i synnerhet det svenska offensiva spelet i sista 1/3-delen. Detta med kombinationsspel och metoder för att slå ut ett samlat och organiserat försvar.

Snabbt sattes företagets tre ledord på pränt:

- -

Företagets vision och mission är därmed att med inspiration och vägledning kunna påverka svensk fotboll att bli mer kreativ, offensiv och teknisk.

Från bildandet och fram till idag har flera hundratals utbildningstillfällen, föreläsningar och instruktioner/träningar genomförts runt om i Sverige.

Främst har det varit förbund, föreningar och fotboll i skolor som anlitat Fotboll 2000. Instruktörer från Fotboll 2000 har även delat med sig av sina idéer utomlands i olika sammanhang (England, Norge, Danmark, Finland, Holland, Israel, Sydafrika och Zambia).

Idag utförs den dagliga driften från Lindome strax söder om Göteborg. Detta i huvudsak av Johan Nexborn och grundaren Conny Winge.

Fotboll 2000 produktioner

Träningsmetoden Fotbollsworkout föddes 1994 och färdigställdes året efter.

Detta med ambitionen till att förbättra spelares fotarbete, bollkontroll, teknik och möjlighet till att bli tvåfotsspelare.

Träningsmetoden blev en videofilm med tillhörande musikkassett. Detta var initialt även en av anledningarna till att Fotboll 2000 blev en firma. Träningsmetoden uppdaterades med nya övningar på en dvd som släpptes 2008.

1998 bara några år efter färdigställandet av träningsmetoden Fotbollsworkout skapades utbildningsmaterialet: Unik Bollteknik, på videofilm.

Momenten som ingick i filmen var finteknik med finter, dribblingar vändningar i spetsen och övningarna lämpade sig väl för individuell träning.

Under ungefär 10 år drivs den nystartade firman vid sidan av Connys heltidsarbete som tipselittränare i allsvenska Örgryte IS.

Detta gör att företaget inte producerar något nytt material men istället samlar på sig än mer kunskap, erfarenhet och idéer. 2008 var det dags för firman att producera material igen. Det blev en rejäl ansiktslyftning av Fotbollsworkouten.

Nu på dvd-film, musik-cd och manual. Det är förmodligen just genom träningsmetoden Fotbollsworkout som Fotboll 2000 blivit mest bekanta.

Efter ansiktslyftningen av Fotbollsworkouten får verksamheten lite fart. 2012 anställdes Johan Nexborn, som tidigare gjort uppdrag för företaget, på 50%.

Under 2014 lanserades Fotboll 2000’s största utmaning, då projektet Illusionen konstruerades och sjösattes. Nu finns ca 300 hundra teknik- och anfallsövningar att tillgå på Fotboll 2000 hemsida (helt kostnadsfritt att ta del av). Övningsbiblioteket är det nya namnet på övningsförrådet.

Under 2013 genomfördes 15 filmdagar där videoklippen redigerades och presenterades i nyskapande filmklipp. Den första versionen av Övningsbiblioteket blev klar den 26 juni 2014.

Allteftersom utvecklades Övningsbiblioteket och fler övningar lades in efterhand. Därmed skall svenska tränare och ledare få en omfattande idébank till att tänka, träna och spela fotboll ur ett kreativt perspektiv.

Även spelare kan inspireras att utveckla offensiva kvaliteter i spelet. Bland annat finns drygt 70 olika finter och dribblingsvarianter i biblioteket.

Under 2015 anställs Johan till 100% i företaget och samma år den 1 september sjösattes ytterligare ett projekt Bolltrixet.

Projektidén utvecklades ur diskussioner med Göteborgs Fotbollförbund där ansatsen var att skapa något som kan ge spontanfotbollen ett lyft vilket skulle innefatta att vi utvecklar fler bollskickliga och duktigare fotbollsspelare samtidigt som vi försöker att öka den regelbundna fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar.

Bolltrixet förklaras lättast som ett ”Digitalt teknikmärke” där du som användare får ett antal roliga och utmanande ”uppdrag”, alla med boll, som denne skall utföra både själv och tillsammans med en kamrat. Under spelets gång skall man samla poäng och medaljer och man kan enkelt se sina resultat och jobba för att förbättra dem allteftersom.

Man tar del av Teknikmärket genom att skapa ett konto på Fotboll 2000’s hemsida. Sedan är det bara att gå in i programmet och välja uppdrag och därefter träna. Det förutsätter självklart att man har en dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Under 2018 släpps boken ”Fotbollsplanen”. Boken är sprungen ur Fotboll 2000’s framtidsvisionär, Conny Winges, reflektioner, argumentationer och diskussioner under närmare 30 år inom den svenska fotbollen.

I romanform väver boken ihop Connys tankar, idéer och minnesanteckningar om fotbollsvärlden och dess kursinriktning.

Bokens stora budskap är att svensk fotboll borde och behöver inkludera kreativitet för att offensiven och helheten ska bli mer fullständig. Helt enkelt att vår svenska fotboll ska bli bättre, mer slagkraftig och inte minst mer attraktiv. Först måste tanken planteras och tänkas hos fotbollsfolk i olika positioner runt om i Sverige för att det hela ska bli verklighet. Går det att sjösätta ett sådant projekt i Sverige? Läs boken och tyck till!  

Under samma år (2018) som boken ”Fotbollsplanen” togs fram så inleddes ett stort arbete för att modernisera och effektivisera företagets utbildningar.

Med utgångspunkt i modern vetenskap i kombination med Fotboll 2000´s utvecklingsidéer togs en utbildningsportal fram. Från denna plattform kommer alla Fotboll 2000’s utbildningar att hållas.

Samtidigt som Utbildningsportalen konstrueras tas även en ny utbildning fram. En utbildning som har kärnpunkten att; guida spelare till att bli riktigt bra i spelet.

Utbildningen förenar Fotboll 2000’s vision att utveckla svenska fotbollsspelare som skall bli bättre i spelet. Materialet ämnar:

  • Ge en ökad förståelse för fotbollens helhet samt för spelets innehåll och mening. 
  • Visa på nya effektiva lärometoder. 
  • Vägleda till att utveckla spelare med hög spelkompetens.
  • Extra tips och anvisningar till hur offensiven kan förbättras.
  • Ett kunskapshöjande stoff som utgår ifrån det moderna vetenskapliga perspektivet