Fotbollsworkout

Köp Fotbollsworkout

Klicka här för att köpa din Fotbollsworkout DVD.

Streama fotbollsworkout

Klicka här för att skapa ditt konto och streama Fotbollsworkouten.

Vad är fotbollsworkout?

För vem, var, när och hur?

Fotbollsworkout är en träningsform som vänder sig till utövare i alla åldrar. Unga spelare och nybörjare kan träna Fotbollsworkout, likväl som etablerade seniorer. Fotbollsworkout passar alla eftersom tempot enkelt kan regleras till en lägre eller högre hastighet med hjälp av de bifogade pulstakterna på musikskivan.

Fotbollsworkout lämpar sig i de flesta fall även väl för spelare som är under rehabilitering. Fysiolog eller instruktör kan selektera lämpliga övningar och anpassa tempo och träningstid som passar för skadans art.

Träningsmetoden lämpar sig utmärkt inomhus, men kan bedrivas lika effektfullt utomhus.

Svårighetsgraden skiljer sig mellan de olika övningarna. För bästa effekt bör träningen utföras på ett plant underlag med skor utan dubbar. Observera att det kan vara extra svårt att få bra kontakt med bollen på en våt och ojämn gräsplan med skruvdubbar.

Fotbollsworkout kan i princip bedrivas när som helst under träningsveckan.

För att skapa maximal inspiration och glädje för utövarna bör Fotbollsworkout praktiseras i lagom mängd. Undvik slentrian eller för mycket upprepning av samma övningar Fotbollsworkout skall vara både kul och givande!.

Variera programmen och övningarna för att skapa motivation och glädje.

Tempo, total träningstid och träningsintervall bör regleras för att passa gällande förutsättningar och ändamål. Val av antalet övningar och övningarnas karaktär bör också vägas in i träningsplaneringen.

Träningen är fri från närkampssituationer. Ingen risk för kontaktskador.

Alla utövare skall ha var sin boll. Undantaget är i program sex av tränings-dvd:n Fotbollsworkout, då utövarna samsas om halva antalet bollar i förhållande till antalet utövare.

All träning utförs med boll på ett varierat sätt i givna rörelsemönster, bollberöringar och stegisättningar på en liten yta till musik med avsedda pulstakter.

Träningen är symmetrisk, det vill säga att det övas lika mycket med båda fötterna och förflyttningar görs både till höger och vänster såväl framåt som bakåt.

De flesta av övningarna skall utföras enskilt som i Program 1-4 av filmen, men bedrivs även parvis i Program 5 och i större grupper som i Program 6.

Respektive övning startar med en inräkning som skall göra att takten uppfattas och att starten görs i exakt rätt tid.

Strax före övningsstart gör sig utövaren beredd genom att trampa på bollen med sin högra fot och vid startsignalen inleda träningen med högerfoten.

Under själva övningarna gäller det sedan för utövaren att hålla takten till musiken genom att smidigt förflytta bollen och sin egen kropp så som instruerats i övningspresentationen.

En nedräkning sker strax före respektive övnings slut. Nedräkningen skall underlätta för utövaren att avbryta övningen genom att trampa på bollen exakt vid slutsignalen med full kroppsbalans.

Tempot i övningarna regleras med speciella pulstakter som finns på den bifogade musikskivan. Varje gång takten markeras i musiken skall en given bollkontakt eller fotisättning vidtas i ett utförande. Om pulstakten höjs skall övningen utföras på samma sätt fast snabbare och det omvända gäller när pulstakten sänks. Valet av pulshastighet styr tempot i utförandet.

Vad ger fotbollsworkout?

Upprepad träning av Fotbollsworkout utvecklar och förbättrar märkbart flera färdigheter som en fotbollsspelare har nytta av i matchsituationer.

FINTEKNIK.
Detta innefattar olika former av bollbehandling, bollkontroll och med inslag av finter, dribblingsteknik samt vändningar. Spelarna tränar med en optimal bollkontakt – i genomsnitt över 100 bollberöringar i minuten!

FOTARBETE, BALANS OCH SMIDIGHET.
Gör att en spelare kan röra sig och förflytta sig flexibelt med bra stabilitet – i synnerhet på små ytor. Spelarna uppmanas att böja på knäna för att få en låg tyngdpunkt.

KOORDINATION OCH RYTMIK.
Dessa färdigheter gör att spelaren samordnar sin motorik samt att kroppskännedomen ökar.

”TVÅFOTSFÖRMÅGAN”.
Eftersom Fotbollsworkout tränas lika mycket med båda fötterna utvecklas förmågan att kunna hantera bollen med båda fötterna även i spelsituationer. Dessutom balanseras proportionerna i kroppen.

SPLIT VISION OCH UPPFATTNINGSFÖRMÅGA.
Spelaren vidgar sitt synfält genom att titta upp från bollen och istället överblicka omgivningen. Endast ögonkontakt med bollen i ögonvrån! Nu finns möjligheten att samla in information och intryck från närmiljön.

TIMING OCH SYNKRONISERING.
Utvecklar förmågan hos en spelare att göra saker i rätt och anpassad fart samt i rätt tid.

FYSISKA ASPEKTER.
Fotbollsworkout kan vara mycket fysiskt ansträngande. Konditionen tränas upp, liksom snabbheten på små ytor samt styrkan i vader och lår. Rörlighetsförmågan ökar.

KONCENTRATIONSFÖRMÅGAN.
Under intensiva och tröttsamma förhållanden gäller det för spelaren att orka kunna koncentrera sig och fokusera på övningarna.