Klart med animerare

Då kan vi med glädje berätta att Fotboll 2000 gjort klart med två stycken animerare som kommer hjälpa oss med att animera en figur som kommer att figurera i vårt nya projekt som går under namnet ”Bolltrixet”.

De som kommer hjälpa oss heter Erik Grönblad (i bilden till vänster) och Christoffer Johansson (i bilden till höger) och studerar för närvarande på Högskolan i Väst. Bägge herrar blev rekommenderade av Henrik Oscarsson som arbetar på högskolan.

Vi hoppas att vi kommer kunna få ett bra samarbete som mynnar ut i en härlig karaktär som man kommer kunna ta del av från och med 1 september 2015.ANu51dM