Lansering av Bolltrixet påbörjad!

Flera undersökningar pekar på att allt fler barn, ungdomar och vuxna blir alltmer stillasittande framför tv, datorer, smartphones och surfplattor samt att den totala mängden regelbunden fysisk aktivitet minskar i befolkningen. Dessutom utvecklas mer inaktiva livsstilar som starkt bidrar till välfärdssjukdomar och ohälsa.

Som om inte det var nog så visar statistik från 2013 att barn och ungdomar tyvärr lämnar föreningsidrotten i större utsträckning än tidigare.

Med dessa frågor som bakgrund, tillsammans med ansatsen att utveckla duktigare fotbollsspelare, har vi tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund diskuterat fram ett hyperintressant projekt som nu vi producerat och kommer sjösättas den 1 september i år.

Projektet heter Bolltrixet och har som strävan att aktivera barn och ungdomar i roliga och utmanande ”uppdrag” med boll genom dator, smartphone eller surfplatta som de vanligtvis redan nu använder men ofta blir inaktiva med. Detta i något som bäst förklaras som ett ”digitalt teknikmärke” och som vi hoppas skall ge spontanfotbollen ett lyft.

Användaren får ett antal roliga och utmanande ”uppdrag”, alla med boll, som denne skall utföra både själv och tillsammans med en kamrat. Under spelets gång skall man samla poäng och medaljer och man kan enkelt se sina resultat och jobba för att förbättra dem allteftersom (se gärna den bifogade trailern för att få en inblick i hur det fungerar).

Redan idag den 20 augusti presenterades Bolltrixet i sin helhet för de ca 30 föreningar som deltar i Göteborgs Fotbollförbunds projekt Föreningslyftet. Föreningsutvecklarna kommer sedan att introducera Bolltrixet i sina resp. föreningar. Övriga Spelarlyftsföreningar kommer att få information från Göteborgs Fotbollförbund hur man går tillväga för att börja använda bolltrixet.

Applikationen Bolltrixet, som går att använda från mobil, IPAD, Mac och PC, kommer att finnas tillgänglig fr.o.m. den 1 september på www.fotboll2000.se.

I samband med Mölndalsalliansens 5-manna sammandrag den 6 september på Eklandavallen kommer Bolltrixet att ha en monter där man kan hämta ut sin inloggningskod och prova på.

Eftersom vi ser detta som en riktigt positiv utveckling för våra barn och ungdomar så har vi gjort så att ALLA föreningar som är med i Spelarlyftet kommer att ha gratis tillgång till Bolltrixet för sina 8-9 åringar samt deras ledare.

Resterande åldersklasser i spelarlyftsföreningar samt de föreningar som valt att inte medverka i Spelarlyftet kan självklart införskaffa Bolltrixet antingen personligen, lagvis eller föreningsvis genom Fotboll 2000 då mot en mindre kostnad.

1-14 licenser = 69:-/licens och år (efter årsskiftet 99:-/licens och år)

15-49 licenser = 59:-/licens och år (efter årsskiftet 79:-/licens och år)

50- licenser = 49:-/licens och år (efter årsskiftet 59:-/licens och år)

Lansering