Nytt kapitel i utbildningen

Lagom till jul har Fotboll 2000 lagt ut ett nytt kapitel i utbildningen ”Bli bra i spelet”.

Det är kapitel tre som går under namnet: ”Laget i spelet”

Laget i spelet

Kapitlet påvisar att fotboll är ett lagspel och vad detta innebär för hur man skall lägga upp träningen. Självklart finns det flera intressanta delkapitel men delkapitlet om ’Kommunikation’ och ’Konklusioner från laget i spelet’ är personliga favoriter.

Läs lite om vad vi går igenom här nedan:

Fotboll är en lagsport. Vad innebär detta?

Om fotboll är ett lagspel då är samarbetsförmågan spelarna emellan oerhört viktig. Vad är då grunden till ett bra samarbete?

Det långsiktiga perspektivet på hur lag och spelare bör agera i spelet.

Det kortsiktiga perspektivet på hur laget skall agera i spelet.

Vikten av att alla individer i laget drar åt samma håll går inte att påvisa tillräckligt men med vilka redskap kan man skapa denna miljö?

Vilka blir slutsatserna efter delkapitlet ”Laget i spelet”?

Gå med i utbildningen idag!

Starta din utbildning idag, precis som flera hundratals andra fotbollstränare. Läs mer om utbildningen här. Starta utbildningen här.

Utbildningen är helt kostnadsfri men skulle Du eller Din förening vilja ha en exklusiv utbildning bara för Er som är optimerad för ett optimalt lärande så kontakta oss idag!