Oskar Lagerqvist; Karlslunds IF HFK (2009)

-Vi i Karlslunds IF HFK fick under några timmar bevittna Fotboll 2000 i aktion. Det blev ett givande pass för våra ungdomsledare som kan med sig mycket hem till sin verksamhet. Som förening och ledare måste vi hela tiden utbilda våra spelare att våga ta ansvar samt att hitta kreativa lösningar ute på planen. Spelarna behöver även ha så många verktyg som möjligt i ”verktygslådan” för att lösa problemen ute på fotbollsplanen. Detta måste vara prio ett när vi utbildar spelare i fotboll och där står Fotboll 2000 för mycket kunnande. Vi provade även på fotbollsworkouten under vår träff med Fotboll 2000. Alla ledare var imponerade på hur man på ett mycket annorlunda sätt kunde jobba med så mycket samtidigt. Med fotbollsworkout får utövarna jobba med teknik, balans, koordination, fysik och taktkänsla på ett mycket underhållande sätt. Tack för ett underhållande pass!