Samarbete med Aranäsgymnasiet

Då blev det idag klart att Fotboll 2000 kommer stå för en instruktör på Aranäsgymnasiets Individuella val – FOTBOLL.

Det är vår duktiga instruktör Johan Nexborn som kommer vara en av två instruktörer i verksamheten som kommer hålla två träningspass per vecka á 1,5h (måndagar och fredagar).

Vi kommer starta vecka 8 på måndagen den 16 februari och vi kommer att finnas på plats resten av vårterminen.

Som elev läser du på ett nationellt program och viker ditt individuella val för fotboll. Du får samma behörighet som övriga elever på ditt program.

Du läser kurserna Idrott och hälsa 1 – specialisering och Idrott och hälsa 2 – specialisering. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 – specialisering för att sedan välja något annat individuellt val.

Du har en schemalagd lektion (teori) per vecka både i Idrottsspecialisering 1 och 2 där idrottsläraren sätter det teoretiska betyget.

Efter träningen (måndag och fredag morgon) äter du frukost på skolan. Därefter återgår du till den ordinarie undervisningen på ditt program. Du har under hela läsåret fri tillgång till Aranäsgymnasiets kompletta gym.

Följande program går att kombinera med idrott och hälsa – specialisering; Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Aranäsgymnasiet