Samarbetet med Lindome GIF

Samarbetet med Lindome GIF mynnar ut i ett par ledarutbildningar och en mängd spelarutbildningar.

Samarbetet

Inför hösten tog Lindome GIF kontakt med oss för att vi tillsammans skulle ta fram lite riktlinjer kring den praktiska verksamheten för föreningen. Detta mynnade ut i en inledande ledarutbildning för alla föreningens ledare. Utifrån denna utbildning är tanken att Fotboll 2000s duktiga instruktör Johan Nexborn kommer komma ut och hålla spelar- och ledarutbildning för varje åldersgrupp.

Utbildningen

Under söndagen den 30 oktober hölls första spelar- och ledarutbildningen för föreningens pojkar födda 2010 (d.v.s. 6 åringar). Träningen fokuserades kring en mängd intressanta saker:

  • För spelarna så fokuserades träningen kring att utmana och att då ha bollen nära foten och lyfta blicken.
  • För ledarna så var tanken att visa på hur man på ett bra sätt kan organisera träningen optimalt för spelarna genom att hålla 6 spelare/ledare. Hur man kan involvera föräldrarna än mer m.m.
  • För föräldrarna så höll en av tränarna en föräldrainformation för att informera varför vi gjorde som vi gjorde för att få dem mer involverade få en större förståelse och en samsyn kring hur vi aktiverar spelarna.

Fortsättningen

Nästa spelarutbildningspass är för pojkar födda 2003 och den hålls 8 november. För resterande åldersgrupper i Lindome GIF så är det bara att höra av sig till johan@fotboll2000.se för att boka upp ett av dessa pass när det passar bäst.

Skulle Er förening vara intresserad av ett liknande upplägg så tveka inte att höra av er till johan@fotboll2000.se

Samarbetet med Lindome GIF

Samarbetet med Lindome GIF