Stefan Jernberg; Ledare Lerkils IF

-Jag deltog på kursen Finteknik och tycker att kombinationen praktik – teori är det absolut bästa med kursen. Även upplägget med de tre olika faserna demo, test och play är väldigt bra för att pedagogiskt lära ut det man önskar under träningen. Denna kursen har gett mig väldigt mycket på kort tid så det är riktigt effektiv tid.