Ulrika Sandahl; Ansvarig för spelar- och ledarutbildning Värmlands FF

-Fotboll 2000 har hållit i en fantastisk dag. Inspirerande för alla våra tränare och ledare som varit med på utbildningen och även för allmänheten i hur man kan jobbar med bollar på ett annorlunda sätt med koordination och motorik. Vi tror att man absolut kan utveckla svensk fotboll genom att träna på detta sätt om man börjar i tid. Några av de effekterna man kan få ut av träningsmetoden är bl.a. koordination, fotarbete och samarbetet mellan hjärna och fötter vilket är viktigt när du måste agera snabbt. Alla fotbollsspelare oavsett nivå och oavsett kön har nytta av sådan här träning. Vi på Värmlands FF ser positivt på att fortsätta arbeta med träningsmetoden och vi har redan i och med denna utbildningen spritt träningsmetoden till 17 olika föreningar!

Ulrika_Malin