Uppdaterade användarvillkor

Vi uppdaterar våra användarvillkor i och med att Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 har vi valt att försöka vara tydligare med hur vi hanterar personuppgifterna som tas in genom Illusionen.

Om förordningen

Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Detta innebära att vi fått göra några små ändringar i våra användarvillkor.

Hur drabbas du?

Förändringarna gäller centralt för hur vi behandlar era personuppgifter. Eftersom vi har begränsade personuppgifter ifrån dig så blir det ingen märkbar skillnad för någon part.

Det mest centrala är att DU har vetskapen om att du när som helst kan begära att dina personuppgifter blir raderade eller att du får utskrivet de uppgifter vi har lagrade om dig. Om så är fallet så kontakta oss snarast på kontakt@fotboll2000.se

Du kan granska de nya villkoren genom att klicka här.

Hoppas annars att du har mycket nytta och nöje av Illusionen!